IODN

IODN

 

  实现直接管理智能ODN设备或通过智能管理终端管理智能ODN设备的功能
 
                         

 
 
  智能ODN引入物联网概念,通过电子标签对光纤端口的连接状态进行识别,确保光纤网络端口资源的高效利用。通过对施工流程的规范,提高ODN业务开通和维护效率。解决光纤网络端口管理难题。

上一篇:没有了!
下一篇:智能OCC

相关产品推荐